De Morgenster laat je stralen!

Welkom bij kindcentrum De Morgenster in de Zwolse wijk Westenholte, grenzend aan het Stinspark.

De waarden van de Morgenster zijn: samen, open en waardevol. Leerlingen, ouders en team werken samen aan waarde(n)vol onderwijs door zelf open te zijn en een open houding te hebben naar de ander. Dit zijn waarden die niet alleen bij de school passen, maar ook bij de wijk. Westenholte is een wijk waarin saamhorigheid van groot belang is.

‘Op De Morgenster is voor ieder kind een plek en kan ieder kind stralen.’

De Morgenster laat je stralen! Door naar ieder individueel kind te kijken, kunnen we het beste aansluiten op de behoeften van die leerling en is er ruimte voor zijn of haar talenten.  We dagen de leerlingen uit om vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld te ontdekken.

Dit doen we door het onderwijs thematisch aan te bieden waarbij meerdere vakken geïntegreerd worden. We leren onze leerlingen hierdoor samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen, ICT vaardig te worden, probleemoplossend te denken en creatief te zijn. Tevens vinden we bewegen erg belangrijk, tijdens de lessen in de school en buiten op ons mooie groene schoolplein en in het naastgelegen park.

Dit vatten we samen in onze visie:

In ons kindcentrum word je gezien, mag je groeien en samen leren. We werken vanuit thema’s en laten je vanuit nieuwsgierigheid ontwikkelen en je talenten ontdekken. 

Op onze school zitten ongeveer 200 leerlingen en werken 20 medewerkers. De Morgenster is onderdeel van Vivente. Vivente verzorgt christelijk onderwijs aan kinderen in Zwolle en bestaat uit 15 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten.

Nieuws